Czym jest podpis elektroniczny - zasada działania - bawolica.pl

Czym jest podpis elektroniczny - zasada działania

Podpis elektroniczny w Polsce początkowo był uważany jako luksus biznesowy. Utrzymywało się to przez wiele lat, jednak obecnie jest dość popularnym rozwiązaniem wśród społeczeństwa. Podpis elektroniczny należy rozumieć jako dane, które są dołączone lub w sposób logiczny powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej. Używane są przez osobę podpisującą jako podpis. 


Kiedy podpis jest uważany za podpis elektroniczny?


Kwestia związana z podpisem elektronicznym jest regulowana przez rozporządzenie eIDAS. Generalnie, żeby podpis można było uznać za elektroniczny, musi być spełnionych kilka obligatoryjnych warunków. Pierwsze co występuje w postaci elektronicznej oraz jest składany przez podpisującego, który jest osobą fizyczną. Jest on dołączany albo powiązany z podpisywaną treścią, a także osoba podpisująca świadomie go użyła do podpisania danego dokumentu. 


Zasada działania podpisu elektronicznego?


Każdy dokument, który został w jakikolwiek sposób podpisany, wywołuje określony skutek prawny lub dowodowy. Podpis elektroniczny, który nie spełnia wszystkich wymogów podpisu kwalifikowanego również. Kiedy można zastosować podpis elektroniczny? Może być przydatny podczas składania e-deklaracji ZUS lub podatkowych oraz przy podpisywaniu umów. Podpis elektroniczny można także wykorzystać przy składaniu ofert w przetargach lub składania różnych dokumentów do urzędów np. GIODO, CEIDG czy KRS. Ten rodzaj podpisu znacznie ułatwia załatwianie spraw urzędowo-administracyjnych, ponieważ nie wymaga umówienia się na wizytę w danym urzędzie, dzięki czemu każdy człowiek może zaoszczędzić wiele czasu i nerwów, gdyż nie musi stać w długich kolejkach. 


Profil zaufany a podpis elektroniczny


Wyżej wymieniony profil służy do kontaktów z administracją publiczną. Pomimo, że profil zaufany i podpis elektroniczny mają za zadanie potwierdzić tożsamość osoby, to różnią się od siebie. Profil zaufany jest wykorzystywany tylko do kontaktów z urzędami, a podpis elektroniczny swoje zastosowanie znajduje również w celach biznesowych i prywatnych. Główną różnicą jest to, że podpis elektroniczny umożliwia załatwienie więcej rodzajów spraw niż profil zaufany.

Słowa kluczowe:podpis elektroniczny zasada działania,